Kan jag verkligen berätta?

by Sofia Lentini

about

Text & musik: Sofia Lentini

lyrics

Kan jag verkligen berätta om mina upplevelser utan att det blir för trivialt?
Kan jag verkligen berätta något som låter trivialt utan att det blir okoncentrerat?
Kan jag verkligen berätta något okoncentrerat utan att det blir allmängiltigt?
Kan jag verkligen berätta något allmängiltigt utan att det blir oärligt?
Kan jag verkligen berätta något oärligt om det jag säger är sant?
Kan jag verkligen berätta något 'sant' och för vem, och vad, gäller det?
Kan jag verkligen berätta något som inte gäller alla utan att det blir exkluderande?
Kan jag verkligen berätta något exkluderande och fortfarande hoppas att någon kan relatera?
Kan jag verkligen berätta något i syfte att någon skall relatera, när språket är begränsat?
Kan jag verkligen berätta något begränsat utan att det blir abstrakt?
Kan jag verkligen berätta något abstrakt utan att syftet med berättandet försvinner?
Kan jag verkligen berätta något som kommer försvinna när det blivit sagt?
Kan jag verkligen berätta något som blivit sagt, eller blir detta en reproduktion?
Kan jag verkligen berätta något i reproduktion utan att det är inaktuellt?
Kan jag verkligen berätta något som är inaktuellt, kan det fortfarande fylla en funktion?
Kan jag verkligen berätta något som fyller en funktion, eller är funktionen en godtycklighet?
Kan jag verkligen berätta något godtyckligt utan att bli egocentrerad?
Kan jag verkligen berätta något om egocentrism utan att vara just det?
Kan jag verkligen berätta något om varandet när det bygger på vissa premisser?
Kan jag verkligen berätta något om premisser när dessa förändras över tid?
Kan jag verkligen berätta något om förändring över tid, när förändringens förändring är oföränderli?
Kan jag verkligen berätta något om oföränderlighet utan att mena att något är konstant?
Kan jag verkligen berätta något som är konstant utan att låta konservativ?
Kan jag verkligen berätta något som är konservativt utan att känna mig paradoxal?
Kan jag verkligen berätta något som är paradoxalt utan att tappa en poäng?
Kan jag verkligen berätta något om en poäng när poängen är poänglös i sig?
Kan jag verkligen berätta något om poänglöshet, blir samtalet då fyllt eller tömt?
Kan jag verkligen berätta något om tomhet som tömts utan att det framstår som mani?
Kan jag verkligen berätta något om en mani, utan att veta om jag ens upplevt det eller ej?
Kan jag verkligen berätta något jag upplevt eller ej utan att det blir sekundärt?
Kan jag verkligen berätta något som är sekundärt utan att det åsidosätts?
Kan jag verkligen berätta något som åsidosätts, men fortfarande har en viktig plats?
Kan jag verkligen berätta något som har en viktig plats, utan att den får en annan roll?
Kan jag verkligen berätta något om en roll, eller spelar det ingen roll, om det spelar en roll?
Kan jag verkligen berätta något om rollspelande utan att nämnda Ticket To Ride?
Kan jag verkligen berätta något om resor i spel utan att det tolkas som primärt?
Kan jag verkligen berätta något som tolkas som primärt utan missvisande?
Kan jag verkligen berätta något om missvisande utan att missvisa?
Kan jag verkligen berätta något om att missvisa utan att det blir en dålig sång?
Kan jag verkligen berätta något om en dålig sång utan att framfört den först?
Kan jag verkligen berätta något om framförandet som andra också sett?
Kan jag verkligen berätta något om något andra sett utan tolkningsföreträdande?
Kan jag verkligen berätta något om tolkningsföreträdande utan att ta andras plats?
Kan jag verkligen berätta något om att ta andras plats när platsen är reserverad?
Kan jag verkligen berätta något om reservation utan att det blir privat?
Kan jag verkligen berätta något om privatisering utan något kapital?
Kan jag verkligen berätta något om ett kapital när detta är en förmån i sig?
Kan jag verkligen berätta något om förmåner i sig när berättandet är detsamma?
Kan jag verkligen berätta något som är detsamma utan att det blir en upprepning?
Kan jag verkligen berätta något om att verkligen berätta något utan att det mest blir banalt?
Kan jag verkligen berätta något som mest är banalt utan att det blir för uppenbart?
Kan jag verkligen berätta något som ses som uppenbart utan att utgå från att alla tycker så?
Kan jag verkligen berätta något utan utgångspunkt eller riktning eller mål?
Kan jag verkligen berätta något utan riktning eller mål och ändå ha en mottagare?
Kan jag verkligen berätta något för en mottagare utan aktivt deltagande?
Kan jag verkligen berätta något om aktivt deltagande utan envägsinformation?
Kan jag verkligen berätta något om envägsinformation utan att köra över?
Kan jag verkligen berätta något om att köra över utan att det dödar?
Kan jag verkligen berätta något om att döda utan att det låter brutalt?
Kan jag verkligen berätta något som låter brutalt utan att verka känslokall?
Kan jag verkligen berätta något om känslokallhet utan att verka hysterisk?
Kan jag verkligen berätta något om att vara hysterisk utan att låta skuldbeläggande?
Kan jag verkligen berätta något om skuldbeläggande utan att belägga skuld?
Kan jag verkligen berätta något om en skuld med enbart lån från CSN?
Kan jag verkligen berätta något om CSN utan att oberättiga?
Kan jag verkligen berätta något om oberättigande och samtidigt rättfärdiga livet?
Kan jag verkligen berätta något som rättfärdigar livet utan att rättfärdiga mig själv?
Kan jag verkligen berätta något om att rättfärdiga sig själv utan att leva i förnekelse?
Kan jag verkligen berätta något om förnekelse utan att samtidigt dö för sin sak?
Kan jag verkligen berätta något om att dö för sin sak, när självmord är ett självändamål?
Kan jag verkligen berätta något om självändamål när allt är ett nollsummespel?
Kan jag verkligen berätta något om nollsummespel trots upplevelse av variationer?
Kan jag verkligen berätta något om variationer när allting sker av samma skäl?
Kan jag verkligen berätta något om skäl när skälet till själen är skäl nog?
Kan jag verkligen berätta något om att nog är nog utan att låta osäker?
Kan jag verkligen berätta något om osäkerhet utan att verka inkonsekvent?
Kan jag verkligen berätta något om inkonsekvens utan att verka hycklande?
Kan jag verkligen berätta något om hycklande grundat i ett självbedrägeri?
Kan jag verkligen berätta något om självbedrägeri utan att säga för mycket?
Kan jag verkligen berätta något om att säga för mycket utan att ha gjort just det?

credits

released January 15, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Sofia Lentini Malmö, Sweden

Ägnar mig åt viktiga saker.

Skriver söta låtar, läser böcker, klappar får, diskuterar, åker tåg, sitter på tak om nätterna och kollar på stjärnorna.

Vad finns annars att fördriva tiden med?

contact / help

Contact Sofia Lentini

Streaming and
Download help